+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

Onze vertaaldiensten

Commerciële vertaling

Gespecialiseerde vertalingen van commerciële en marketingdocumenten

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw commerciële vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw commerciële documenten in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst. Het zijn allemaal specialisten in een specifiek competentiedomein. De vertaling van commerciële brochures, reclames, verpakkingen, websites moet berusten op een grondige beroepskennis van de vertaler, en van zijn moedertaal. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de commerciële documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd in het gebied van marketing en verkoop en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van commerciële vertalingen

De documenten met een commercieel karakter of marketingteksten zijn bedoeld om de lezer te overtuigen en indruk te maken. Ze worden opgesteld in een specifieke stijl die past bij het verkoop- en marketingvak. In het bijzonder in de verkoop is het belangrijk om de taal en de culturele context van de documenten perfect te beheersen.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van commerciële vertalingen

 • verkoopboekjes en -brochures
 • productenfiches, verkoopdocumentatie
 • affiches, reclame en flyers
 • marktonderzoeken, documenten en productpresentaties
 • packaging en verpakkingen
 • websites

Als u de vertaling van uw commerciële documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker van een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en van een onberispelijke kwaliteit is.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

Financiële vertaling

Gespecialiseerde economische en financiële vertalingen

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw economische en financiële vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw financiële documenten in alle talen, dankzij meer dan 300 professionele vertalers die allemaal over een specifiek competentiedomein beschikken. De vertaling van financiële rapporten, mededelingen aan aandeelhouders of over financiële producten moet berusten op een grondige beroepskennis van de vertaler, en van zijn moedertaal. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de financiële documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd in het gebied van economie en financiën en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van financiële vertalingen

Documenten met een financieel karakter maken gebruik van een zeer specifiek professionele vaktaal. Een vertaler die de taal beheerst maar die geen ervaring of kennis heeft van het vakgebied, kan een financieel document niet vertalen. Deze documenten zijn vaak doorslaggevend bij de besluitvorming.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van financiële en economische vertalingen

 • financiële verslagen
 • balansen, verlies-en-winstrekening, bedrijfsplannen, kasstroomoverzichten
 • activiteitenverslagen, uitgifte van effecten
 • financiële producten, documentatie en fiches van financiële producten
 • notulen van vergaderingen, algemene vergaderingen, jaarverslagen

Als u de vertaling van uw economische en financiële documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker van een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document, van een onberispelijke kwaliteit.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

 

Vertalingen en informatie

Gespecialiseerde ICT-vertalingen

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor de lokalisatie van software en toepassingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt uw software en informaticadocumentatie rekening houdend met de beroepsvereisten voor uw document of computerprogramma. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium staat in voor de lokalisatie van uw software of websites (intranet, extranet) in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst, elk met een specifiek competentiedomein. Voor ICT-vertalingen moet een vertaler beschikken over een grondige kennis van de ICT-tools en -technieken. Hij vertaalt uitsluitend naar zijn moedertaal. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de IT-documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd in het gebied van informatica en informatiesystemen en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van IT-vertalingen

De software, programma’s of toepassingen zijn bedoeld om zoveel mogelijk gebruikers te bereiken. Iedere gebruiker moet een systeem of een website in zijn eigen taal kunnen gebruiken. Bij programma’s zijn gegevens, inhoud en processen goed gescheiden. Daarom is het belangrijk om de computerbestanden en de verwijzingen naar taalbestanden te kunnen bewerken om een bruikbare vertaling te kunnen opstellen. Een vertaler moet het verschil kunnen maken tussen een interne informaticacode en de inhoud die aan de gebruiker wordt weergegeven. Lokalisatie van software en toepassingen vraagt om een heel eigen knowhow en omvat vele specifieke technische eigenschappen, zowel in verband met de vorm, de formaten als met de inhoud zelf.

Hier ziet u enkele voorbeelden van lokalisaties

 • lokalisatie van websites
 • lokalisatie van software
 • vertalingen van grafische bestanden, broncode, taalinstellingenbestanden

Als u de vertaling van uw IT-documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker van een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en van een onberispelijke kwaliteit is.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

Juridische Vertaling

Juridische vertalingen en beëdigde vertalingen

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw juridische vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw juridische documenten in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst. Ze beschikken allemaal over een specifiek competentiedomein. De vertaling van contracten, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten of alle soorten beëdigde documenten moet berusten op een grondige vakkennis van de vertaler, die naar zijn moedertaal vertaalt. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de juridische documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd in juridische zaken en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van juridische en beëdigde vertalingen

Juridische documenten kunnen verwijzen naar zeer gespecialiseerde vakgebieden zoals handelsrecht, burgerlijk recht, strafrecht… Het is belangrijk dat de vertaler de betreffende juridische specialiteit kent. Bij een aandeelhoudersovereenkomst bijvoorbeeld, kan een detail of zinswending de context waarin de aandeelhouder zijn rechten kan doen gelden volledig veranderen. Dit is het geval voor de meeste juridische documenten, zoals contracten, algemene verkoopvoorwaarden en alle soorten contractuele documenten.

Bijzonder geval van de beëdigde juridische vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling waarvan is gecertificeerd dat deze conform het origineel is dankzij de vermelding “vertaling eensluidend verklaard” en die is voorzien van een zegel, de datum en de handtekening van de beëdigde vertaler (verplicht). Het vertaalde document geniet zo dezelfde juridische waarde als het brondocument.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van juridische vertalingen

 • bedrijfsstatuten, oprichtingsaktes, aandeelhoudersovereenkomsten, notulen van vergaderingen, beheerrapporten
 • notariële akten, processtukken, deurwaardersakte
 • diploma’s, octrooien, administratieve stukken
 • huwelijksaktes, geboorteaktes, overlijdensaktes
 • …alle vertalingen van juridische documenten

Als u de vertaling van uw juridische documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en van een onberispelijke kwaliteit is.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

Technische Vertaling

Technische of wetenschappelijke vertalingen

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw technische en wetenschappelijke vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw technische documenten in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst. Ze beschikken allemaal over een specifiek competentiedomein. De vertaling van technische documenten moet berusten op een grondige vakkennis van de vertaler (technicus, ingenieur, technisch redacteur, onderzoekers, onderwijzers …), die naar zijn moedertaal toe vertaalt. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de technische of wetenschappelijke documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd op het technische vlak en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van technische vertalingen

Technische documenten maken gebruik van zeer specialistische technische of wetenschappelijke terminologie. Of het nu om optiek, telecommunicatie, agro-voedingstechnieken of een ander gebied met een uitgesproken technisch karakter gaat, de vertaler moet perfect bekend zijn met de terminologie en het taalgebruik. Alleen een expert van het specifieke gebied is in staat om een documentatie met een omschrijving van een technisch proces of een octrooi te vertalen. Dit geldt ook voor het wetenschappelijke gebied, waarbij in de meeste gevallen bovendien een regelgevingsaspect van toepassing is.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van technische of wetenschappelijke vertalingen

 • technische documentatie, schema’s, processen en procedures
 • octrooien en patenten
 • wetenschappelijke publicaties
 • expertiseverslagen
 • gebruiksaanwijzingen van machines, systemen
 • normen
 • bestekken en lastenboeken, protocollen, onderzoeksprojecten…

Als u de vertaling van uw technische of wetenschappelijke documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, ben u zeker van een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en en van een onberispelijke kwaliteit is.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

Toeristische vertaling

Gespecialiseerde vertalingen voor toerisme en reisbureaus

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw toeristische vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw toeristische documenten in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst. Ze beschikken allemaal over een specifiek competentiedomein. De vertaling van reisbeschrijvingbrochures, toeristische gidsen, kunst- en geschiedenisboeken en alle documenten die zijn geschreven door professionals op gebied van toerisme moet berusten op een grondige vakkennis van de vertaler, die naar zijn moedertaal. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de toeristische documenten uitsluitend naar hun moedertaal en ze kennen het betreffende geografische gebied perfect
 2. ze kennen de specifieke regionale en culturele kenmerken
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van toeristische vertalingen

Werknemers uit de toeristische sector, bij toeristische diensten, reisbureaus, musea, gidsen of transporteurs moeten ieder jaar een wereldwijde klantenkring bereiken. Om een reis of een verblijf te kunnen aanbevelen is een vertaling naar net zoveel talen nodig als er doelgroepen zijn. De kwaliteit van de vertalingen heeft een rechtstreekse invloed op het beeld dat de reiziger zich van een bestemming vormt. De culturele kennis van de vertaler is van essentieel belang, zowel voor de regionale eigenaardigheden van de talen als van de cultuur.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van toeristische vertalingen

 • verblijven, cruises, bezoeken, rondreizen
 • informatie over cultuur, gastronomie, historische gebouwen en geschiedenis
 • praktische boekjes, routebeschrijvingen
 • brochures, borden, programma’s, …

Als u de vertaling van uw toeristische documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en van een onberispelijke kwaliteit is.

Gebruik voor uw documentvertalingen ons aanvraagformulier voor een gratis offerte.

Medische vertaling

Gespecialiseerde medische en farmaceutische vertalingen

Translation Tradutec Belgium is uw gespecialiseerde vertaalbureau voor al uw medische, farmaceutische of wetenschappelijke vertalingen.

Translation Tradutec Belgium, sinds 2001 gevestigd in Brussel, vertaalt al uw professionele documenten met het oog op de beroepsvereisten voor uw document. Een vertaling beheersen, dat is de taal, de cultuur en het toepassingsgebied van het document beheersen.

Translation Tradutec Belgium vertaalt uw medische documenten in alle talen. Meer dan 300 professionele vertalers staan tot uw dienst. Ze beschikken allemaal over een specifiek competentiedomein. De vertaling van medische documenten moet berusten op een grondige beroepskennis van de vertaler, die naar zijn moedertaal vertaalt. Translation Tradutec Belgium verplicht zich tot een veeleisend kwaliteitsbeleid en op een selectie van vertalers op basis van 3 kerncriteria:

 1. ze vertalen de medische documenten uitsluitend naar hun moedertaal
 2. ze zijn gespecialiseerd in medische zaken en volgen de ontwikkeling hiervan
 3. ze beschikken over meerdere jaren ervaring als professionele vertalers

Kenmerken van medische vertalingen

Vertalingen van medische of farmaceutische documenten worden altijd in een zeer complexe technische en regelgevende omgeving gemaakt. Medische kennis is onontbeerlijk. We werken voor dit soort vertalingen uitsluitend samen met artsen en gezondheidswerkers.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van medische vertalingen

 • medische rapporten
 • regelgevende teksten, toxiciteitsproeven, geneesmiddelenbewaking
 • medische bijsluiters, documentatie
 • klinische proeven
 • verslagen van conferenties
 • medische expertiseverslagen
 • persoverzichten

Als u de vertaling van uw medische documenten aan Translation Tradutec Belgium toevertrouwt, bent u zeker van een vertaling die trouw is aan de doelstellingen van het document en van een onberispelijke kwaliteit is.