+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

Vertaalde talen

Vertalingen Nederlands - Frans

Wij voeren zeer vaak vertalingen van het Nederlands naar het Frans en omgekeerd uit. Dit type vertaling komt veel voor doordat het Nederlands een veelgebruikte taal is in professionele documenten in België.

Ons vertaalbureau hecht veel belang aan de finesses in talen, en dan in het bijzonder aan de nuanceverschillen tussen het Nederlands (of ‘Hollands’) en het Vlaams. De verschillen zijn zeer klein, temeer omdat een Belgisch-Nederlandse commissie werkt aan een gestandaardiseerde spelling. Zo wordt een “fauteuil” in België ook wel een “zetel” genoemd, terwijl in Nederland het woord “zetel” niet in deze context wordt gebruikt. Er bestaan dus verschillen tussen het Vlaams en het Nederlands, en de vertaler moet die verschillen beheersen om een perfecte vertaling te kunnen maken. Daarom werken we voor alle documenten met vertalers die naar hun moedertaal vertalen, zodat alle nuances en subtiliteiten goed worden geïnterpreteerd. Hetzelfde geldt voor vertalingen naar het Brits-Engels en naar het Amerikaans-Engels.

Aan de eerder genoemde veelvoorkomende gevallen moeten we de verschillen in wetgeving toevoegen, voor vakgebieden die zijn onderworpen aan een strikte wetgeving. Dit is in het bijzonder het geval voor juridische documenten, medische documenten, technische documenten, … Deze gebieden vereisen zeer specifieke competenties van de vertaler. Bij Tradutec Belgium hechten wij zeer groot belang aan de keuze van de vertaler, zodat deze zowel geschikt is voor de taal als voor de professionele specialiteit. Voor onze vertalingen van en naar het Nederlands (of Hollands), het Vlaams en het Frans, kiest Tradutec Belgium de beste vertaler voor het te vertalen document.

U kunt ons uw vertaalprojecten Frans-Nederlands toesturen met gebruik van het aanvraagformulier voor vertalingen dat hiervoor is bedoeld

Vertalingen Nederlands - Italiaans

We maken vele vertalingen van het Nederlands naar het Italiaans. Als u een vertaling van een document in het Nederlands of in het Italiaans naar een andere taal wenst, voor documenten zoals commerciële brochures, verkoopovereenkomsten, algemene verkoopvoorwaarden, technische fiches, juridische documenten of medische documenten, kunt u ons aanvraagformulier voor vertaaloffertes gebruiken, waarin u de bron- en doeltalen kunt opgeven.

Onze vertalers werken uitsluitend in hun moedertaal. Bepaalde specifieke regelgevende kenmerken zijn in belangrijke mate afhankelijk van de vakgebieden. Dit is in het bijzonder het geval voor juridische documenten, medische documenten, technische documenten, … Deze gebieden vereisen zeer specifieke competenties van de vertaler. Bij Tradutec Belgium hechten wij zeer groot belang aan de keuze van de vertaler, zodat deze zowel geschikt is voor de taal als voor de professionele specialiteit.

Voor uw vertalingen van en naar het Italiaans, kiest Tradutec Belgium de beste vertaler voor het te vertalen document.

U kunt ons uw vertaalprojecten Nederlands-Italiaans toesturen met gebruik van het aanvraagformulier voor vertalingen dat hiervoor is bedoeld.

Vertalingen Nederlands - Engels

We voeren zeer vaak vertalingen van het Engels (Brits-Engels en Amerikaans-Engels) naar het Nederlands en omgekeerd uit.

Dit type vertaling komt veel voor doordat het Engels een veelgebruikte taal is in professionele documenten. Ons vertaalbureau hecht zeer veel aandacht aan de subtiele verschillen tussen talen, in het bijzonder voor nuanceverschillen tussen het zogenaamde Brits-Engels en het Amerikaanse Engels.

Vele termen en zinswendingen worden alleen gebruikt in een van beide varianten van het Engels. Er zijn ook verschillen op het vlak van de spelling of de woordkeuze. Een term kan een zeer verschillende betekenis hebben in beide taalvarianten. Om dit te illustreren, geven we hier een aantal bekende voorbeelden van verschillen tussen het Brits- en het Amerikaans-Engels:

  • het woord “kleur” wordt in het Brits-Engels geschreven als “colour” en in het Amerikaans-Engels als “color”
  • De uitspraak van de letter “Z” wordt in het Brits-Engels met een ‘S” geschreven (bijv. “criticise”) en in het Amerikaans-Engels met een “Z” (“criticize”)
  • Verder kan een dubbele L voorkomen in het Amerikaans-Engels: “enrolment” in het Brits-Engels wordt voor het Amerikaans-Engels geschreven als “enrollment”
  • De term “snelweg” wordt in het Brits-Engels “motorway” genoemd en in het Amerikaans-Engels “highway”. Er zijn vele nuanceverschillen tussen het Brits-Engels en het Amerikaans-Engels

Aan de eerder genoemde veelvoorkomende gevallen moeten we de verschillen in wetgeving toevoegen, voor vakgebieden die zijn onderworpen aan een strikte wetgeving. Dit is in het bijzonder het geval voor vertalingen van juridische documenten, medische documenten, technische documenten… Deze gebieden vereisen zeer specifieke competenties van de vertaler. Bij Tradutec Belgium hechten wij zeer groot belang aan de keuze van de vertaler, zodat deze zowel geschikt is voor de taal als voor de professionele specialiteit.

Voor onze vertalingen van en naar het Engels, kiest Tradutec Belgium de beste vertaler voor het te vertalen document.

U kunt ons uw vertaalprojecten Nederlands-Engels toesturen met behulp van het voorziene aanvraagformulier voor vertalingen toesturen.

Vertalingen in alle talen

Vertalingen Nederlands – Duits, Japans, Arabisch, Turks, Spaans…

We voeren vele vertalingen uit in alle talen. Alle talen staan vermeld op het aanvraagformulier voor vertalingen bij de keuze van de bron- en doeltalen van uw professionele documenten.

Raadpleeg alle talen waarin wij vertalen op het formulier online. Als u een vertaling van een document wenst, zoals van een commerciële brochure, een verkoopovereenkomst of algemene verkoopvoorwaarden, technische fiches, juridische documenten of medische documenten, literaire teksten, … gebruik dan ons aanvraagformulier voor vertaaloffertes en geef de bron- en doeltalen van de tekst op.

Onze vertalers werken uitsluitend in hun moedertaal. Bepaalde specifieke regelgevende kenmerken zijn in belangrijke mate afhankelijk van de vakgebieden. Dit is in het bijzonder het geval voor juridische documenten, medische documenten, technische documenten, … Deze gebieden vereisen zeer specifieke competenties van de vertaler. Bij Tradutec Belgium hechten wij zeer groot belang aan de keuze van de vertaler, zodat deze zowel geschikt is voor de taal als voor de professionele specialiteit.

Tradutec Belgium kiest de beste vertaler voor het specifieke document dat moet worden vertaald. U kunt ons uw vertaalprojecten toesturen met gebruik van het aanvraagformulier voor vertalingen dat hiervoor is bedoeld.