+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

Wettelijke Vermeldingen

Éditeur

Éditeur
Vertaalbureau Tradutec België
Juridisch vertegenwoordiger: Edouard Bonnefous

Copyright

Alle gegevens op de pagina’s van deze site zijn het exclusieve eigendom van Cabinet Tradutec Belgium. Elke reproductie, weergave of distributie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site op welk medium of via welk procédé dan ook is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het is ten strengste verboden de naam “Cabinet Tradutec Belgium” of zijn logo te gebruiken of te reproduceren voor welk doel dan ook, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cabinet Tradutec Belgium.