+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

Wie zijn wij?

Translations Tradutec Belgium, opgericht in 2001, is een vertaal- en tolkbureau voor alle talen.

Ons vertaalbureau is in Brussel gevestigd en maakt deel uit van de in 1962 opgerichte Tradutec Group, de grootste vertaal- en tolkgroep in Frankrijk die in 2016 meer dan 60 miljoen woorden – 250.000 pagina’s – vertaalde.

Dankzij ons wereldwijd netwerk van ruim 300 vertalers en partnerbureaus, elk met een specifiek vakgebied, staat Translations Tradutec Belgium garant voor een onberispelijke vertaling in het land van bestemming. De afgesproken deadlines worden daarbij nauwgezet nageleefd.

Om continue kwaliteit te kunnen garanderen worden uw vertalingen routineus gelezen en verbeterd door een lid van ons intern team van meer dan 10 linguïstiek gekwalificeerde proeflezers.

Al onze vertalers hebben een eigen vakgebied, bezitten de nodige knowhow (juridisch, technisch, financieel, medisch, enz.), vertalen naar hun moedertaal en worden geregeld geëvalueerd door ons team van proeflezers.

Om u te helpen uw budget onder controle te houden, stelt Translations Tradutec Belgium u een gratis en voor u volledig vrijblijvende offerte voor binnen twee uur na het indienen van uw aanvraag. Onze prijzen zijn aangepast in verhouding met de hoeveelheid vertaalwerk dat u ons toevertrouwt. Wij stellen alles in het werk om ook uw meest dringende opdrachten correct uit te voeren zonder daarbij de afgesproken deadlines uit het oog te verliezen.

Voor de vertaling van uw officiële documenten biedt Translations Tradutec Belgium u een vertaalservice door beëdigde en gecertificeerde vertalers aan. Indien u dat wenst, zorgen wij eveneens voor de legalisatie van uw vertaling door de rechtbank, en dit zonder bijkomende kosten.

 Ons kwaliteitscharter