+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

De Engelse taal zit vol met taalkundige valkuilen waarin je kunt vallen. Dit leidt tot misverstanden en kan het voor u moeilijk maken om mondeling of in schriftelijke tests te begrijpen.
Hier is een lijst van 7 fouten om te vermijden bij het vertalen en schrijven in het Engels, evenals tips om onverslaanbaar te zijn en de Engelse taal perfect te beheersen!

Onjuiste afkondiging

Het is gebruikelijk dat een Franstalige een slechte uitspraak in het Engels heeft. Wees voorzichtig, het verkeerde accent vertaalt je taalniveau, vooral in een sollicitatiegesprek! Het is aan te raden om films in het Engels te bekijken om de taal en uitspraak van woorden te leren. Dit zal uw Engels vloeiender maken!

Identiek geluid in het Engels en Frans

Veel woorden klinken hetzelfde in het Engels en Frans, maar hebben een andere betekenis en zijn verwarrend.

De termen die ze zijn/haar/haar/hier, bijvoorbeeld, hebben niet dezelfde betekenis of spelling. De eerste is een samentrekking van het werkwoord “ze zijn”. De tweede is een samentrekking van een bezittelijk bijvoeglijk naamwoord dat “hun” betekent. Dit laatste verwijst naar een plaats en vertaalt zich als “daar”.

Lange en ingewikkelde zinnen

De Engelse taal bestaat uit lange zinnen met het gebruik van een passieve stem, in tegenstelling tot de Franse taal. Om deze veelvoorkomende vergissing in het Engels te vermijden, moet u geen woord voor woord vertalen en in plaats daarvan de voorkeur geven aan standaarduitdrukkingen zoals “I wish I wish I were” in de eerste persoon of “You had better” in een zin….

De oorlog van voorzetsels

Misbruik van voorzetsels is een veel voorkomende fout in het Engels en moedigt verkeerde vertalingen aan. Deze voorzetsels moeten worden behouden en toegepast om fouten in de vertaling van Frans naar Engels te voorkomen.
Voorbeeld: “since” en “for” vertalen beide een duur, maar hebben een verschillende betekenis.

Het veelvuldig gebruik van valse vrienden

lse vrienden zijn vaak een veelgemaakte fout voor leidinggevenden die de Engelse taal niet goed beheersen. De vertaling in brieven of e-mails van “eigenlijk” door “momenteel” is een veel voorkomende fout in het Engels dan wij denken! Dit woord betekent “in werkelijkheid”. Of we schrijven “akkoord” voor “akkoord” en niet “akkoord”.

Er zijn er honderd om te onthouden! Let ook op de context van de eerste zin!

Idiomatische uitdrukkingen

Franse idiomatische uitdrukkingen ontbreken in het Engels. Uitdrukkingen zoals “windzak” of “regenachtige dag” hebben een culturele betekenis en bestaan niet in het Engels. Vertaal ze dus niet woord voor woord omdat uw Engelssprekende gesprekspartner ze niet zou begrijpen.

Lees regelmatig de Engelse pers om Engelse uitdrukkingen te leren en ze verstandig te hergebruiken.

De moeilijkheid van de Engelse vervoeging

In het Engels wordt het werkwoord gebruikt in de derde persoon enkelvoud. In de tweede persoon wordt een “s” toegevoegd en verwijderd. Dus schrijven we “hij wil” en “u wilt…..”.

Sommige werkwoorden zijn ook synoniemen, maar hebben een iets andere betekenis, afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt. In het Engels betekent het werkwoord “learn” niet om te onderwijzen maar om te leren.

We zullen ook schrijven “die dag herinnert…..” of “zal altijd herinneren” wat “herinneren” betekent, terwijl “altijd onthouden dat….” betekent “onthouden”.

Het detail dat doodt!

Uw Engels was bijna perfect….. jammer genoeg die interpunctiefouten!
De Engelse interpunctie verschilt inderdaad schriftelijk van de Franse interpunctie in het ruimtebeheer. In het Frans worden onbreekbare ruimten tussen aanhalingstekens geplaatst vóór een uitroepteken, vraagteken of puntkomma. In het Engels is er geen spaties, interpunctie is vastgeplakt aan het woord. Bijvoorbeeld: “Kom hier! “in het Frans en “Kom hier! “in het Engels.

Engels leren en vertalen naar het Frans of van Frans naar Engels is niet zo eenvoudig! Veelgemaakte fouten in het Engels zijn snel gemaakt! Dit vereist constante oefening, woordgymnastiek en het behoud van enkele basisregels die essentieel zijn voor een beter begrip.

Engels leren en beheersen zal je zeker voorkomen dat je fouten maakt, je woordenschat verrijken en je onderscheiden van andere Franstaligen met hiaten.

Het is ook een troef in de professionele omgeving en een vaardigheid die door recruiters wordt gezocht.