+32 2 791 77 57 info@tradutec-belgium.com

In Brussel zijn naar verluidt bijna 30.000 lobbyisten ingeschreven in het register van belangengroepen van de Commissie. Het moet gezegd worden dat de hoofdstad van Europa, na Washington, de tweede plaats is die de meeste lobby’s in de wereld concentreert. NGO’s, vakbonden, beroepsverenigingen, overheidsvertegenwoordigers, denktanks, adviesbureaus, advocaten: zij zijn de vertegenwoordigers van de belangen van grote particuliere groepen of overheden. Hun missie: invloed uitoefenen op de Europese wetgevers en de politiek. Hun activiteit omvat een breed scala aan methoden: raadplegingen, het opstellen van aanbevelingsnota’s, werkvergaderingen, geschenken, enz. Maar wat zijn hun actiemiddelen? Op welke manier is gespecialiseerde vertaling een strategische troef?

Wie zijn deze lobby’s?

In Brussel, de thuishaven van de belangrijkste besluitvormingscentra van de Europese Unie, hebben belangengroepen een marktaandeel van meer dan 500 miljoen consumenten, wat neerkomt op miljarden euro’s aan contracten en lobbyactiviteiten in de miljoenen euro’s. Met andere woorden, de inzet is enorm……..

Deze belangengroepen zijn voornamelijk geconcentreerd in de Leopoldwijk, rond de Commissie, de Raad en het Parlement. Het hoofdkwartier van de Europese instellingen, waar politieke elites zeer gewild zijn, zijn strategische uitdagingen om de macht van de lobby’s te versterken. Van de bedrijven in Frankrijk die het meest uitgeven aan lobbyen, vinden we bijvoorbeeld EDF, BP, France Télécom, Renault, Veolia, Total, Engie….. Voor deze grote namen in de CAC 40 strekt de invloedssfeer zich uit tot ver buiten Parijs, tot in Brussel en zelfs Washington.

In februari 2019 werden 11897 entiteiten geregistreerd in het transparantieregister van de Europese Unie. Zie de lijst van geregistreerde lobby’s.

De machtigste sectoren zijn de financiële sector, energie, chemie, farmaceutica, tabak (Philip Morris), olie (Exxon, Elf, Total) en de bouw met groepen zoals de cementfabrikant Lafarge.

Er zijn ook de industriële economische lobby’s van de VN, machtige NGO’s zoals Global Compact of Greenpeace, ideologische lobby’s die de belangen van de overheid verdedigen of de Stay Behind & Stay Behind Gladio netwerken (zeer actief tijdens de Koude Oorlog).

Onder lobbyisten verdedigen sommigen een soms ideologische positie met extreme ideeën. Dit geldt met name voor Skull and Bones (VS), een geheim genootschap geïnspireerd door vrijmetselaars die worden beschuldigd van sinistere banden met de CIA, de Illuminati en zelfs de nazi’s. Onder de leden van de Skulls and Bones is voormalig president George W. Bush.

Het is daarom moeilijk om een “composiet portret” van deze lobby’s te tekenen omdat ze zo verschillend zijn. Maar één ding verenigt hen: hun macht over de instellingen in Europa.

Vertalen: een strategische troef om beter te overtuigen in de taal van Shakespeare

Om hun gesprekspartners te overtuigen en Europese beslissingen te beïnvloeden, hebben lobbyisten veel te maken met hun boog: ontmoetingen met parlementariërs, consulting, geschenken, enz. De vertaling van deze professionele documenten in het Engels is echter een belangrijk punt om de macht van de lobby’s te versterken. Een goede, nauwkeurige en professionele vertaling optimaliseert de effectiviteit van een communicatie.

Engels is de eerste gesproken taal ter wereld en vertegenwoordigt 1,5 miljard sprekers. En in de zakenwereld blijft Engels de meest gesproken taal.

Het gebruik van gespecialiseerde vertaalbureaus garandeert kwaliteitswerk, in lijn met de verwachtingen van de klant: aanpassing van de inhoud, relevante keuze van trefwoorden, passende argumenten.

Wat zijn de voordelen van een professionele vertaling? Als partnervertaalbureau voor internationale communicatie in alle talen voor lobby’s in Brussel zal het gespecialiseerde vertaalbureau zijn expertise en kennis van de problematiek kunnen inbrengen bij het Parlement en de Europese Commissie. Met zijn expertise in juridische, beëdigde, financiële en technische vertalingen kan het vertaalbureau deze grote spelers bijstaan in al hun problemen. Als onderdeel van een echte kwaliteitsaanpak staat een goed vertaalbureau ook garant:

  • eerbiediging van de striktste vertrouwelijkheid,
  • om zelfs de kortste deadlines te halen,
  • de beheersing van de normen van de verschillende gebruikte media.

Uitgerust met complete DTP-software en het beheersen van de grafische keten, bespaart het vertaalbureau ook tijd door de vertaalde inhoud opnieuw te integreren volgens de gedefinieerde lay-out.

De belangrijkste thema’s van de lobby’s

De lobbyactiviteiten bestrijken een breed scala aan thema’s: de bescherming van het milieu, de strijd tegen de opwarming van de aarde, hernieuwbare energiebronnen, broeikasgasemissies, anti-GGO’s, enz.

Een succesverhaal voor pro-nucleaire en pro-pesticide lobby’s? Het ontslag van Nicolas Hulot, voormalig minister van Ecologische Overgang. Deze laatste, die niet in staat was om vooruitgang te boeken met betrekking tot een aantal milieukwesties, werd eruit geduwd……..

De tabaksindustrie is een van de machtigste lobbygroepen: hun invloed heeft het mogelijk gemaakt om de antitabakswet met 20 jaar uit te stellen…..

Een ander voorbeeld: de Microsoft-lobby heeft miljoenen euro’s uitgegeven om de internetwet op het gebied van intellectueel eigendom te temperen.

Om hun belangen te behartigen, moeten lobby’s hun communicatiestrategie aanpassen en de juiste argumenten kiezen om te overtuigen, vandaar de noodzaak van een gespecialiseerde vertaling.

In Brussel bestaat er geen twijfel over de impact van lobby’s op de besluitvormingsorganen van de EU. Financiën, energie, milieu, tabak: er zijn bijna 30.000 lobbyisten ingeschreven in het transparantieregister van de Europese Commissie. Sinds 2011 maakt deze database het mogelijk om lobbyisten te identificeren, degenen die hen in dienst hebben, en ook om hun budgetten te kennen. Om hun stem te dragen, is gespecialiseerde vertaling een belangrijke troef die deskundige vaardigheden vereist.